PBL

Detta är en arkiverad version av kommitténs webbplats för Ny PBL- på rätt sätt.
Kommittén avslutade sitt arbete den 31 december 2012

Ny plan- & bygglag - På rätt sätt!

Genomförda utbildningsaktiviteter

Kommittén har tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt översiktskurser för handläggare Kurserna handlade om de viktigaste förändringarna i PBL.

Under 2011 och 2012 har kommittén genomfört 15 fördjupningsutbildningar i form av rikstäckande webbseminarier med olika teman. Här nedan finns utbildningarna tillgängliga.

Lov- och byggprocessen

Se fler webbseminarier…

Plan och plangenomförande

Se fler webbseminarier…Översikts- och orienteringskurser